(กรุณาอ่าน Terms and conditionsด้านล่าง ก่อนทำการสมัคร)

 

Ticket Type Price Cart
Charity Runner 2,500 Baht
Add to Cart
25KM (Early Bird) 1,000 Baht
Add to Cart
10KM (Early Bird) 800 Baht
Add to Cart
3.5KM (Early Bird) | No Medal 400 Baht
Add to Cart
3.5KM for Kids under 15 years old | No shirt no medal 0 Baht
Add to Cart

 

Terms and conditions

1. รับ Race Pack ที่ สถานที่ปล่อยตัวในวันเสาร์ ก่อนวันงาน เวลา 11.00-18.00 เท่านั้น (ไม่มีการรับ Race Pack ตอนเช้าในวันแข่งขัน)
2. ค่าสมัคร ไม่สามารถขอคืน หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
3. ใช้ชื่อจริง เป็นภาษาอังกฤษ ตามบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตเท่านั้น
4. ค่า Processing Fees 3% จะถูกบวกเข้าไปในทุกออเดอร์
5. หากท่านใดใช้อีเมลของ Hotmail กรุณาตรวจสอบ Junk mail เพราะอีเมลคอนเฟิร์มอาจถูกส่งเข้าไปในนั้น

1. Collecting your race pack at race venue on Saturday (one day prior to your race day) from 11.00 – 18.00 (No race pack pick up on race day)
2. Entry fees are non-refundable and non-transferable.
3. Use your real name in English only. (First Name and Last name as stated in your passport or I.D. Card)
4. Processing fees 3% will be applied on all orders.
5. If you are using hotmail account please check your junk mailbox a couple of days after you have made a payment.