โรงแรมใกล้เคียงจุดปล่อยตัว ภายในระยะทาง 1-8 กิโลเมตร
Hotels (1-8km away from Start-Finish)

 

โรงแรมจากตัวเมืองระยองที่มีรถรับส่งผ่าน (ราคาพิเศษเพียงแจ้งว่าเป็นนักวิ่ง)
Hotels in Rayong city centre with free-shuttle bus

 

1. The Most Hotel
Double Bed Room 450 Baht / Twin Bed Room 550 Baht
Contact: K.Arm 0851155274

2. Prinn Hotel
Double Bed Room 600 Baht / Twin Bed Room 600 Baht
Contact: K.Arm 0851155274

3. Classic Kameo Hotel Rayong

Contact:
Khun Wetaka  Atipattranan (Fern)
Mobile: 085-016-6777
Email: bkksales8@capekantaryhotels.com